Voorwaarden-huisregels

Om een behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij de volgende voorwaarden

Als je een afspraak voor een massage, schoonheids- en/of shaperbehandeling maakt, gaan wij ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Alle genoemde prijzen zijn per persoon, inclusief ABB. De behandeling dient vooraf via de bank of direct na afloop contant betaald te worden.
 • De prijzen in het online boekingsysteem zijn leidend (exclusief eventuele toeslagen).
 • Massage Bonaire verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Massage Bonaire en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massages en/of overige behandelingen voortvloeien.
 • Is er sprake van medische klachten, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanloop om het te worden, moet je dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. jezelf.
 • Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat je geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden of een overige schoonheids- / shaper behandeling, zal vooraf aan elke behandeling een korte intake afgenomen worden.
 • Indien Massage Bonaire niet volledig of verkeerd ingelicht wordt, kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage, schoonheids- en/of shaperbehandeling.
 • Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap. Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage, schoonheids- en shaperbehandeling bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.
 • Bij het maken van een afspraak/behandeling wordt altijd je naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. Gegevens die je voor of tijdens de massage aan ons geeft, worden door ons vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit onze beroeps ethiek als zorggever houden wij ons aan een geheimhoudingsplicht.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Een cadeaubon is één jaar geldig na datum uitgifte.
 • Restitutie na aanschaf van een cadeaubon is niet mogelijk. Je hebt de keuze om een ander persoon van je cadeaubon gebruik te laten maken.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.
 • Massage Bonaire stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, ongevallen of verlies van eigendommen in en rondom de praktijkruimte.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je Massage Bonaire nooit aansprakelijk kunt stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage, schoonheids- en/of pedicurebehandeling die wij aan je geven.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Massage Bonaire verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

HUISREGELS:

 • Hygiëne en ethiek vinden wij belangrijk in de praktijk. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Ons textiel wordt na iedere behandeling gereinigd.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Deze verwerken wij in uw dossier – zie onze privacyverklaring.
 • Uw persoonlijke en medische gegevens verstrekken wij nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan is het raadzaam te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de uitvoerende masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Indien u medicijnen gebruikt geeft u dit voor de start van de massage aan bij de masseur. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 • Massagepraktijk Massage Bonaire geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Massagepraktijk Massage Bonaire heeft het recht om de behandeling te staken.
 • Massagepraktijk Massage Bonaire is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Massagepraktijk Massage Bonaire is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Massagepraktijk Massage Bonaire heeft het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • In de praktijkruimte staan mobiele telefoons uit of op stil.
 • Betalingen kunt u doen contant direct na de behandeling. Een bankoverschrijving is mogelijk indien u vooruit betaald.
 • Gemaakte afspraken annuleert u minimaal 24 uur voor aanvang. Niet of te laat geannuleerde afspraken berekenen we aan u door.
 • Bovenal zijn we allen mens en gedragen we ons respectvol naar elkaar